ربات های بازرسی تصویری

ربات های قدرتمند و مجهز ساخته شده با مواد مخصوص و با تکنولوژی روز جهان ساخت شرکت معظم .Inuktun Inc کانادا با امکان حرکت بر سطوح عمودی فلزی ، قابل استفاده در صنایع تاسیسات آب ، گاز ، نفت ، کشتیرانی و ...  بازرسی تصویری از داخل لوله ها و سطوحی با هر قطر و هر شیب با برترین ربات های تصویربرداری جهان.
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.