آغاز فعالیت شرکت فنی مهندسی آداک فلو بعنوان نمایندگی شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز در استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل