مقالات

 • مدل های کنترل نشتی
  مدل های کنترل نشتی
  24 دی 1397

  نوع پاسخگویی به نشت آب در لوله های توزیع و انتقال آب بطور کلی به دو صورت غیر فعال و فعال مدلسازی می شوند. در سیاست غیر فعال، پایش دقیقی بر روی شبکه انجام نشده و در صورت گزارش نشتی توسط مردم و نهادهای ...

 • روش های ارزیابی و تشخیص نشتی با دستگاه نشت یاب آب
  روش های ارزیابی و تشخیص نشتی با دستگاه نشت یاب آب
  22 دی 1397

  هدف این روش ها تخمین میزان هدر رفت آب در یک شبکه توزیع و انتقال فارغ از توجه به محل نشتی است. ارزیابی نشت آب در سطح کلان با دو رویکرد از بالا به پایین و از پایین به بالا با استفاده از ابزار و تجهیزات ...

 • مدیریت و کنترل نشت آب
  مدیریت و کنترل نشت آب
  11 دی 1397

  حفظ آب بعنوان یکی از گرانبهاترین منابع طبیعی از دیدگاه های گوناگون مانند محیط زیست، سرمایه¬های طبیعی و فرصت¬ها و تهدیدهای اقتصادی همواره شایسته اهمیت و توجه ویژه است. کنترل نشت آب در حوزه کنترل هدر رف...