گواهینامه ها

  1. عضو انجمن ژئوفیزیک ایران
  2. عضو انجمن بتن ایران
  3. عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار های ایران
  4. تاییدیه تولید محصولات با فن آوری بالا از مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع و معادن
  5. پروانه بهره برداری تولید سیستم های آشکارسازی و ابزار دقیق الکترونیک از وزارت صنایع و معادن
  6. عضو اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک تهران
  7. عضو وندور لیست شرکت ملی گاز ایران و پتروشیمی
  8. مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت از مرکز اموزشی مدیریت دولتی
  9.  جواز تأسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت