جوایز و افتخارات

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز<

دهم خرداد ماه 96

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بعنوان شرکت برتر در عرصه تولید تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

28 و 29 آذرماه 96 دانشگاه شهید بهشتی

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بعنوان شرکت برتر مفتخر به دریافت لوح  این دوره از نمایشگاه بین المللی گردید.

نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب

بیست و یکم بهمن ماه 91

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب مفتخر به دریافت لوح این دوره از جشنواره گردید.

سومین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت،گاز،نیرو، پتروشیمی)

چهارم مهر ماه 90

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.

دومین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت،گاز،نیرو، پتروشیمی)

نهم بهمن ماه 89

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسسات آب و فاضلاب

پنجم آبان ماه 89

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه بعنوان شرکت برتر مفتخر به دریافت تندیس این دوره از نمایشگاه گردید.

هفتمین نمایشگاه فنی آوریهای نوین صرفه جویی در مصرف آب

بیستم آبان ماه 84

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس و لوح این نمایشگاه گردید.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

اردیبهشت ماه 93

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

اردیبهشت ماه 92

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید.

دومین نمایشگاه تخصصی و اولین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دی ماه 84

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.